Bản Quyền

Chúng tôi không lưu trữ các phim trên hệ thống và không nắm giữ bản quyền của các bộ phim này. Các bộ phim được chia sẻ dưới hình thức ẩn danh. Tất cả các bộ phim đều không thuộc quyền sở hữu của CocoPhim.

CocoPhim không chịu trách nhiệm bản quyền cũng như không sở hữu bản quyền của các bộ phim được phát sóng thông qua link chia sẻ, việc yêu cầu các thành viên cung cấp giấy chứng nhận sở hữu bản quyền cũng không khả thi nên về các nội dung phim được đăng tải và phát sóng, nếu có bất cứ vi phạm nào về bản quyền mà bạn là người sở hữu bản quyền đó, hãy liên hệ ngay với chúng tôi

error: Content is protected !!